Дневна грижа
10 - 30 лв
- осигурен транспорт от / до дома на пациента;
- постоянно наблюдение от специализирано медицинско лице;
- физически занимания и раздвижвания с Пламен;
- рехабилитация и кинезитерапия.
 
Месечна грижа
Цената зависи от включените услуги
- осигурен пълен пансион;
- ежедневно наблюдение от специализирано медицинско лице;
- ежедневни физически занимания и раздвижвания с Пламен;
- рехабилитация и кинезитерапия.
-
Почасови грижи
10 - 30 лв
- собствен транспорт;
- физически занимания и рехабилитации;
- специализирани грижи.