За всеки пациент на хосписа се изготвя /не по-късно от 2 дни след постъпването му/, индивидуална програма за работа след консултация с лекаря от лечебното заведение за доболнична медицинска помощ, семейството или близките на пациента. Денонощното функциониране на хосписа се осъществява планово по предварително изготвен график или “на повикване”.

Дейностите в хосписа се осигурява от:
-лекари от лечебните заведения за първична извънболнична помощ;
-специалисти – консултанти при предписание от лекарите от лечебните заведения за първична извънболнична помощ;
-медицински сестри.

old3Координатор на грижите за всеки пациент на дома е медицинската сестра.
Обслужването на пациентите се осъществява от екип, в който заедно с медицинската сестра се включва социален работник, санитар-болногледач и доброволец, а при необходимост избраният от пациента лекар от лечебно заведение за първична извънболнична помощ, както и лекари специалисти.

Нашите медицински сестри са с голям стаж и опит в грижата за болни и възрастни хора. Те се занимават с всички аспекти на превенцията, оценка и лечението при необходимост и са в постоянен контакт с общопрактикуващия лекар на настанените при нас, както и с други лекари специалисти.

РАБОТАТА НА СЕСТРАТА ПРИ ПРИЕМАНЕТО
1. Оценява паметта, физическото и психическо здраве.
2. Получава съществуващата медицинска документация и оценява физическото здраве.
3. Отговаря на въпроси на членовете на семейството.
4. Определя необходимото равнище на грижи и съставя индивидуален план за здравни грижи.
5. Получава всички необходими лекарства изписани от лекар, за да се започнат веднага и да няма прекъсване на приема им.
6. Преразглежда цялата медицинска документация с управителя и свежда до знанието на всички служители необходимите медицински, хранителни и социални дейности и потребности на новонастанения.

РАБОТАТА НА СЕСТРАТА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО
1. Проверява и записва жизнените показатели поне един път седмично.
2. Ежедневно следи приема на течности и храна. Обсъжда здравните проблеми и хранителните нужди на пациентите с останалия персонал веднъж седмично. Следи и записва дефикация и диуреза.
3. Сигнализира на общо-практикуващия лекар и семейството ако има промяна в състоянието на пациентите. Контактува, координира и се консултира с лекари специалисти, които може да се наложи да посетят нашият домуващ и предоставя цялата необходима информация и документи. Изпълнява всички лекарски назначения.
4. Води записки за всеки болен по отделно, които се съхраняват в история на заболяването, както и всички записки от консулти, кардиограми и др.
5. Управлява всички програми и дейности за контрол на инфекциите и координира грип ваксини и други специални здравни услуги.
6. Зарежда и следи всички лекарства, които се прилагат.
7. Ежедневно проверява всички лежащо болни, следи подмяната на постелното бельо, поддържането на личната хигиена, тоалет на устната кухина, очите, ушите и носа, тоалет на кожата и кожните гънки. Следи храненето и дефикацията на лежащо болните. Обработка и превръзки на рани – ако има такива.
8. Работи в сътрудничество с всички служители, за да се гарантира, че всички назначения се прилагат напълно.
9. Контактува, дава информация, обсъжда и се консултира с близките на домуващите.old1

Предимства на дома за стари хора:
– домът осигурява комфорт;
– осигурява специалисти, като лекари, рехабилитатори, медициански сестри, социален работник, болногледачи и други;
– предлага спокойствие и уют на болните;
– достъпност;
– индивидуален подход към всеки пациент и други.