грижи-по-домоветеОсигуряваме професионални грижи за възрастни хора по домовете.

Грижите, които се предлагаме, са както комплексни (медицински и не медицински), така и индивидуални.

Ние можем да Ви бъдем полезни с  продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар и специфични грижи за лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико – социални проблеми.