Гостите на дом за стари хора Свети Георги посетиха устието на река Камчия, където се повозиха на корабче.