Гостите на дом за стари хора Свети Георги организирано посетиха Вълшебният извор.